11 Aug, 2020

Zostava laboratória AC524

Laboratórium AC524 obsahuje
Typové číslo  Popis  Počet
 M524/RM  Digitálny osciloskop s pomalobežným režimom  5
 E261/20  Osciloskopická sonda 1:1:10, 200 MHz  10
Pripojovací USB kábel s feritom  5
 CD nosič s programovým vybavením a dokumentáciou  1
 Návod na inštaláciu  1
Počítač podľa výberu zákazníka s nainštalovaným programovým vybavením 5

Zákazník si môže objednať inštaláciu a školenie v mieste svojho sídla za 197 EUR.