23 Jul, 2024

Vybavenie laboratória moderného merania

 


obrazok laboratoria_1Ponúkame rôzne verzie laboratória moderného merania v technických premetoch, ako je Elektrické meranie, Elektronika, Elektrotechnika, Diagnostika automobilov, Fyzika, atd... Základ laboratória tvoria USB osciloskopy, ktoré sú svojim frekvenčným rozsahom a úrovňou programového vybavenia vhodné aj pre profesionálnu prácu. Okrem funkcie digitálneho osciloskopu ponúkajú aj funkciu spektrálneho analyzátora a dvojkanálového zapisovača dát.

Za mimoriadne výhodných podmienok ponúkame celkom tri typy laboratórií, pričom pri každom type je možné voliť typ osciloskopov, ktorými bude laboratórium vybavené a aj to, či budú súčasťou dodávky aj počítače. V prípade dodávky počítačov budú ich typy upresnené podľa požiadaviek zákazníka.

Laboratórium typu A sa skladá z piatich digitálnych osciloskopov s dvoma meracími sondami pre každý z nich a príslušenstva, ktoré je pre funkciu osciloskopov potrebné. Ponúkame šesť modifikácií: A524A526A574AC524AC526 a AC574.


Laboratórium typu B sa skladá z piatich digitálnych osciloskopov s dvoma meracími sondami pre každý z nich a príslušenstva, ktoré je pre funkciu osciloskopov potrebné. Ďalej z 350 MHz digitálneho USB osciloskopu, ktorý je určený pre náročné merania, spravidla pre učiteľa. Ponúkame nasledujúce modifikácie: B524B526B574BC524BC526 BC574.

Laboratórium typu C sa skladá z piatich digitálnych osciloskopov s dvoma meracími sondami pre každý z nich a príslušenstva, ktoré je pre funkciu osciloskopov potrebné. Ďalej z piatich školských modulov ET091, ktoré sú zapojené do lokálnej siete, sú centrálne ovládateľné učiteľom a slúžia na generovanie rôznych priebehov a udalostí využiteľných pri vyučovaní. Laboratórium typu C je podporované súborom vyriešených laboratórnych úloh, ktoré sú doplnené o nastavovacie dáta osciloskopov a programy ovládajúce školský modul. V ponuke je šesť modifikácií: C524C526C574CC524CC526 a CC574.

K laboratóriám je možné objednať aj inštaláciu a školenie v sídle zákazníka.