24 Sep, 2023

Zostava laboratória C524

Laboratórium C524 obsahuje
Typové číslo  Popis  Počet
 M524/RM  Digitálny osciloskop s pomalobežným režimom  5
 E261/20  Osciloskopická sonda 1:1:10, 200 MHz  10
Pripojovací USB kábel s feritom  5
 CD nosič s programovým vybavením a dokumentáciou  1
 Návod na inštaláciu  1
 ET091 Školský modul s príslušenstvom 5
Rozbočovač ETHERNET (Switch) 8x 1
Súbor káblov na vytvorenie lokálnej siete 1
Základná zostava súčiastok pre vyučovanie 5
LAB01  CD nosič so súborom laboratórnych úloh vo formátoch DOC a PDF spolu s nastavovacími dátami pre školský modul a osciloskop 1

Zákazník si môže objednať inštaláciu a školenie v mieste svojho sídla za 297 EUR.