23 Jul, 2024

EA604/4

Používané s: M621, M631, M611
Popis: EA604/4 spolu s EA604/2, umožňuje pripojiť väčšie množstvo zariadení rady EML II k Vašemu PC (k jednému paralelnému portu alebo jednému EC602 USB adaptéru). Na obrázku sú tri zariadenia pripojené k PC pomocou EA604/2 a EA604/4.
Potrebné doplnky: EA604/2