30 May, 2020

Obsah dodávky M523

  • Prístroj M523
  • USB kábel
  • Inštalačná príručka
  • CD s programovým vybavením a príručkou