04 Jun, 2020

Porovnanie technických špecifikácii prístrojov rodiny M520

Vertikálny vychyľovací systém

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Počet dielikov 8
Počet bodov na dielik 32
Citlivosť Nezávisle nastaviteľná pre oba kanály v rozsahu 10mV/d až 5V/d s krokom 1-2-5
Chyba citlivosti +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Rozlišovacia schopnosť 8 bits (0,39%)
Frekvenčný rozsah (-3dB) DC: 0-60 MHz, AC: 1.2 Hz-60 MHz DC: 0-120 MHz, AC: 1.2Hz-120 MHz DC: 0-150 MHz, AD: 1.2Hz-150 MHz
Predĺženie hrany impulzu max. 5.8 ns max. 2.9 ns max. 2.4 ns
Separácia kanálov min. -60 dB v celom frekvenčnom rozsahu
Vstupný odpor 1 MOhm +5 %, -2 %
Kompenzácia nepresnosti vstupného odporu Digitálna na absolútnu presnosť zobrazenia +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Vstupná kapacita 30 pF +- 2pF
Chyba nastavenia nuly +- 2% z rozsahu
Maximálne pripojiteľné napätie +- 200V na ľubovoľnom rozsahu do frekvencie 100 kHz

Spúšťacie obvody

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Usporiadanie Dvojúrovňový spúšťací systém
Zdroje signálu pre primárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Zdroje signálu pre sekundárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Nastavenie prahu spúšťania Kanál A a kanál B v celom rozsahu obrazovky. Externý spúšťací vstup pevne na asi 1.5V
Nastavenie aktívnej zmeny Nábežná, alebo záverná hrana pre každý vstup nezávisle
Minimálna perióda spúšťacích impulzov 5ns
Minimálna dĺžka spúšťacích impulzov 2.5ns
Maximálne pripojiteľné napätie na externý vstup V rozsahu -10V až +13V do frekvencie 20 kHz
Úpravy synchronizačných signálov Digitálny filter s možnosťou nastavenia doby trvania platného synchronizačného impulzu až 131072*Ts pre každú úroveň a čítač počtu opakovaní platnej spúšťacej udalosti nastaviteľný v rozsahu 1 až 32768 pre každú úroveň. Funkcia HOLD-OFF nastaviteľná na až 131072*Ts v vypínateľným automatickým režimom, ktorý zabezpečí zber správneho počtu dát pred spúšťacou udalosťou. (Ts - aktuálna perióda vzorkovania)

Vzorkovací systém

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Počet dielikov 10
Počet bodov na dielik 50 40
Režim činnosti Zber a zobrazovanie pred a po spúšťacej udalosti s plynulým nastavením polohy okamihu spúšťania
Dĺžka záznamu 4096 bodov pre každý kanál 8192 bodov pre každý kanál 4096 bodov pre každý kanál 8192 bodov pre každý kanál 4096 bodov pre každý kanál 8192 bodov pre každý kanál
Rozsah nastavenia časovej základne v režime 1:1 10 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5 5 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5 2 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5
Rozsah nastavenia časovej základne s využitím Zoom (Celková dĺžka záznamu) 1 ns/d až 800 ms/d (4.096 s) 1 ns/d až 1.6 s/d (8.192 s) 500 ps/d až 800 ms/d (4.096 s) 500 ps/d až 1.6 s/d (8.192s) 200 ps/d až 800 ms/d (4.096 s) 200 ps/d až 1.6 s/d (8.192s)
Presnosť časovej základne 0.01 % do rozsahu 100ns/d a 0.5 % pre rozsahy 50ns/d až 5 ns/d
Rozsah vzorkovacej frekvencie v reálnom čase 1kHz až 50 MHz 1kHz až 100 MHz 1kHz až 200 MHz
Rozsah ekvivalentnej vzorkovacej frekvencie 1kHz až 5 GHz 1kHz až 10 GHz 1kHz až 20 GHz
Rozsah zobrazenia priebehu vzhľadom na spúšťaciu udalosť 4094 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 4096 vzoriek 8190 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 8192 vzoriek 4094 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 4096 vzoriek 8190 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 8192 vzoriek 4094 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 4096 vzoriek 8190 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 8192 vzoriek

Kompenzačný generátor

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Výstupný konektor BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu
Výstupná impedancia 1 kOhm paralelne so sériovou kombináciou 10nF a asi 50 Ohm
Tvar výstupného signálu Obdĺžnik striedy 1:1
Frekvencia výst. signálu 1465 Hz
Výst. napätie naprázdno 3.3V +- 5%

Napájanie

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Zdroj napájania USB rozhranie počítača cez štandardný USB kábel
Maximálny odber USB1.1: 350 mA, USB2.0: 450 mA

Rozmery a hmotnosť

M521 M522 M523 M524 M525 M526
Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) 165 x 111 x 35 mm
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) 182 x 111 x 39 mm
Hmotnosť 520 g

Súvisiace položky