16 Oct, 2021

M531 Technická špecifikácia

Výstupy

Počet kanálov 1
Počet výstupov 2, nízko a vysokoúrovňový (L a H)
Útlmový člen na výstupe L Nastaviteľný na 0 alebo -20dB
Maximálny rozkmit napätia výstupu L naprázdno -4.5V až 4.5V (9Všš) pri nastavení útlmového člena na 0dB
-450mV až 450mV (900mVšš) pri nastavení útlmového člena na -20dB
Maximálny rozkmit napätia výstupu H naprázdno -25V až 25V (50Všš)
Odporúčaný rozsah nastavenia výstupného napätia kanálu L naprázdno 800mVšš až 9Všš pri nastavení útlmového člena na 0dB
80mVšš až 900mVšš pri nastavení útlmového člena na -20dB
Odporúčaný rozsah nastavenia výstupného napätia kanálu H naprázdno 4.6Všš až 50Všš
Krok nastavenia výstupného napätia, výstup L, naprázdno menej ako 2.5mV pri nastavení útlmového člena na 0dB
menej ako 250uV pri nastavení útlmového člena na -20dB
Krok nastavenia výstupného napätia, výstup H, naprázdno menej ako 13mV
Chyba nastavenia výstupného napätia Výstup L: +-2% z aktuálnej hodnoty v odporúčanom rozsahu nastavení do frekvencie harmonického signálu 10MHz
Výstup H: +-2.5% z aktuálnej hodnoty v odporúčanom rozsahu nastavení do frekvencie 100kHz
+-5% od 100kHz do 200kHz
Rozsah nastavenia posuvu napätia, výstup L, naprázdno +-1.5V pri nastavení útlmového člena na 0dB
+-150mV pri nastavení útlmového člena na -20dB
Rozsah nastavenia posuvu napätia, výstup H, naprázdno +-8V
Chyba nastavenia posuvu, výstup L +-1.5% z rozsahu posuvu
Chyba nastavenia posuvu, výstup H +-2% z rozsahu posuvu
Výstupný odpor, výstup L 50Ohm
Výstupný odpor, výstup H 600Ohm
Tolerancia výstupného odporu, výstup L +-1.5%, pre nastavenie útlmového člena 0dB
+2%,-0.5% pre nastavenie útlmového člena -20dB
Tolerancia výstupného odporu, výstup H +-1.5%
Dolnopriepustné filtre Spoločné pre oba výstupy, nastaviteľné na 20MHz, 40MHz a off
Dĺžka hrany obdĺžnikového signálu, výstup L menej ako 10ns, filtre v polohe off
Dĺžka hrany obdĺžnikového signálu, výstup H menej ako 2.5us
Odolnosť výstupov proti skratu Časovo neobmedzená

Generovanie priebehu

Veľkosť pamäte priebehov 8192 bodov v štandardnom režime a maximálne 16384 bodov vo vlastnom režime
Krok nastavenia frekvencie menej ako 0.003% z aktuálnej hodnoty
Chyba nastavenia frekvencie 0.01% z aktuálnej hodnoty
Maximálna rýchlosť generovania 100 000 000 vzoriek/s
Rozsah opakovacej frekvencie priebehov 2mHz až 50MHz *
Režimy generovania priebehov Periodický, manuálny, jednorazový

* - Pri opakovacej frekvencii 25 až 50MHz sa priebeh skladá iba z dvoch vzoriek.

Synchronizácia

Synchronizačný vstup 3.3V CMOS kompatibilný
Prahová úroveň synchronizačného signálu cca 1.6V
Dovolený rozsah synchronizačného napätia -10V, +13V
Synchronizačný výstup 3.3V CMOS kompatibilný

Napájanie

Zdroje napájania - USB rozhranie počítača cez štandardný USB kábel
- k tomu, aby bol vysokonapäťový výstup (H) funkčný, je potrebné pripojiť prídavný zdroj 10V až 18V DC (sieťový adaptér je súčasťou dodávky)
Odbery - max. 480mA z USB
- 1.2W až 2.25W z prídavného zdroja vysokonapäťového výstupu (v závislosti na výstupnom napätí a záťaži vysokonapäťového zdroja)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) 165 x 111 x 35 mm
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) 182 x 111 x 39 mm
Hmotnosť 530 g