02 Oct, 2023

M595 technická špecifikácia

Vertikálny vychyľovací systém

Počet dielikov 8
Počet bodov na dielik 32
Citlivosť Nezávisle nastaviteľná pre oba kanály v rozsahu 10mV/d až 5V/d s krokom 1-2-5
Chyba citlivosti +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Rozlišovacia schopnosť 8 bitov (0,39%)
Frekvenčný rozsah (-3dB) DC: 0-300MHz, AC: 1.6Hz-300MHz na rozsahoch 10mV/div až 50mV/div; DC: 0-350MHz, AC: 1.6Hz-350MHz na rozsahoch 100mV/div až 5V/div
Predĺženie hrany impulzu max. 1.2ns na rozsahoch 10mV/div až 50mV/d, 1ns na ostatných rozsahoch
Separácia kanálov min. –40 dB
Vstupný odpor 1 MOhm +3%, -1%
Kompenzácia nepresnosti vstupného odporu Digitálna na absolútnu presnosť zobrazenia +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Vstupná kapacita 28 pF +- 1pF
Chyba nastavenia nuly +- 2% z rozsahu
Maximálne pripojiteľné napätie +- 200V na ľubovoľnom rozsahu do frekvencie 100 kHz

Spúšťacie obvody

Usporiadanie Dvojúrovňový spúšťací systém
Zdroje signálu pre primárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Zdroje signálu pre sekundárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Nastavenie prahu spúšťania Kanál A a kanál B v celom rozsahu obrazovky. Externý spúšťací vstup pevne na asi 1.5V
Nastavenie aktívnej zmeny Nábežná, alebo záverná hrana pre každý vstup nezávisle
Minimálna perióda spúšťacích impulzov 4 ns
Minimálna dĺžka spúšťacích impulzov 1.5 ns
Maximálne pripojiteľné napätie na externý vstup -10V až +13V pre frekvencie nižšie ako 20kHz
Úpravy synchronizačných signálov Digitálny filter s možnosťou nastavenia doby trvania platného synchronizačného impulzu až 32768*Ts pre každú úroveň a čítač počtu opakovaní platnej spúšťacej udalosti nastaviteľný v rozsahu 1 až 32768 pre každú úroveň. Funkcia HOLD-OFF nastaviteľná na až 32768*Ts s vypínateľným automatickým režimom, ktorý zabezpečí zber správneho počtu dát pred spúšťacou udalosťou. (Ts - aktuálna perióda vzorkovania)

Vzorkovací systém

Počet dielikov 10
Počet bodov na dielik 50
Režim činnosti Zber a zobrazovanie pred a po spúšťacej udalosti s plynulým nastavením polohy okamihu spúšťania
Dĺžka záznamu nastaviteľná od 1024 po 32768 (32k) vzoriek pre každý kanál
Rozsah nastavenia časovej základne v režime 1:1 1ns/d až 20ms/d v krokoch 1-2-5
Rozsah nastavenia časovej základne s využitím Zoom (Celková dĺžka záznamu) 125ps/d až 1.28s/d
Presnosť časovej základne 0.01% do rozsahu 20ns/d a 0.5% pre rozsahy 10ns/d až 1ns/d
Rozsah vzorkovacej frekvencie v reálnom čase 2.5kHz až 1 GHz pre jeden kanál
2.5kHz až 500 MHz pre dva kanály
Rozsah ekvivalentnej vzorkovacej frekvencie 2.5kHz až 50GHz
Rozsah zobrazenia priebehu vzhľadom na spúšťaciu udalosť 32768 vzoriek pred a 32768 vzoriek po spúšťacej udalosti vždy v maximálnej dĺžke 32765 vzoriek

Kompenzačný generátor

Výstupný konektor BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu
Výstupná impedancia 1 kOhm paralelne so sériovou kombináciou 10nF a asi 50 Ohm
Tvar výstupného signálu Obdĺžnik striedy 1:1
Frekvencia výst. signálu 1465 Hz
Výst. napätie naprázdno 3.3V +- 5%

Synchronizačný výstup

Výstupný konektor BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu
Tvar výstupného signálu Nábežná hrana impulzu úrovne cca 3V

Napájanie

Zdroj napájania USB rozhranie počítača a sieťový adaptér 10V až 18V DC (+ pól na stredovom kolíku)
Maximálny odber USB: 0.85W (170mA), adaptér: max. 7W

Rozmery a hmotnosť

Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) 165 x 111 x 35 mm
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) 182 x 111 x 39 mm
Hmotnosť 560 g