16 Oct, 2021

Obsah dodávky M522

  • Prístroj M522
  • USB kábel
  • Inštalačná príručka
  • CD s programovým vybavením a príručkou